FANDOM


Aundae Klanı, Vvardenfell’deki üç büyük vampir klanından biridir. Klandaki vampirlerin tümü Altmer’dir. Aundae büyücülerine karanlık güçler verilmiştir ve büyüde ustalaşma üzerine odaklanırlar. Merkezleri Ashmelech, liderleri Dhaunayne Aundae’dir. Klanın Vvardenfell etrafındaki bir çok ancestral tomb da mevcudiyeti vardır. A Book at Dinner kitabına göre, klanın Dres Hanesi ile bir bağı vardır.

Üçüncü Çağ’ın 427. yılında klanın çoğu üyesi Berne Klanı ve Quarra Klanı’nın üyeleri tarafından öldürülmüştür. Bu dönemde bu üç klan arasında savaş çıkmış, üç klan birbirine karşı savaşmış ve yine üçü de harap olmuştur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.