Skyrim’in Akçay şehrinde Savaşzade Ailesi ile beraber en güçlü ve en eski iki soyundan biridir. Fakat Savaşzadeler ile husumetleri vardır.

Tıpkı Savaşzade gibi Kıryele soyunun da Ysgramor’un Beş Yüz Yoldaş’a dayandığı söylenir. Eskiden birbiriyle dost olan ve iyi geçinen bu iki ev halkı, Skyrimdeki İç Savaştan sonra birbirine düşman olmuştur. Kıryele halkı imparatorluğa karşı isyan eden ve bağımsızlık elde etmek isteyen Fırtınapelerin'i desteklerken, Savaşzadeller ise imparatorluğu destekler. İki aile arasında düşmanlık da buradan gelir. Eorlund Kıryele kendi soylarının Beş Yüz Yoldaş’a dayandığını söyler ve Ysgramor’a büyük sadakat gösterir. İki ev halkı arasındaki çatışmanın sebebi sorulduğundaysa Eorlund “Savaşzadeler zayıftır ve paraya önem verirler” der.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.