FANDOM


Lilmothiit gizemli bir ırktır,uzun zamandır görülmediği için yok olduğu düşünülmektedir.Yokoluş sebepleri bilinmiyor ve onlarla ilgili tek bilgi İmparatorluğun Cep Rehberi adındaki kitapta verilmektedir.

Biyoloji Edit

Khajiit ve Argonyalılar gibi insan ve hayvan karışımı bir şekildedirler ve tilkiye benzer bir görünüşleri vardır.

Tarih Edit

Kara Bataklık Lilmothiitlerin memleketiydi.Neden ortadan kayboldukları bilinmiyor,bazıları Argonyalılar tarafından sürüldüklerine yada sürüngen olmayan tüm ırkları katleden Knahaten Flu tarafından 2Ç 560'ta yok edildiklerine inanıyorlar.Lilmothiit harabelerini hapishane olarak kullanan akaviriler ile etkileşim içindeydiler.

Khajiitler ile ilişkilendirilirler.

Kültür Edit

Lilmothiit kültürü hakkında çok az bilgi bilinmesine rağmen,çoğu canavarımsı ırk gibi ilkel bir şekilde aşiret halinde yaşadıkları bilinmektedir.Ayrıca Lilmothiit'lerin göçebe olduğuna inanılmaktadır.