FANDOM


Даний словник укладений на основі розмов з драконами Партурнаксом, Одавінгом і Алдуїном, а також на основі перекладів написів на Стінах Слів.

Pin-icon Нотаткадеякі слова не мають перекладу на українську мову (наприклад, англійський артикль "the"). Недивлячись на це, вони все рівно вказані. Warning-icon Важливо: словник не повний.

Щоб відсортувати таблицю в алфавітному порядку, наприклад, по стовбчику української мови, натисніть на стрілку біля назви колонки.

AРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon ADragon G AG Аг Опік
Dragon ADragon L AL Ал Руйнівник
Dragon ADragon LDragon ODragon K ALOK Алок Воскрешати
Dragon ADragon LDragon UDragon N ALUN Алун Коли-небудь
Dragon ADragon SDragon K ASK Аск Любов
Dragon ADragon UDragon S AUS Аус Страждати
Dragon aaDragon K AaK Ак Супроводжувати
Dragon aaDragon L AaL Ал Та (як у виразі "та буде...")
Dragon aaDragon N AaN Ан A (англ.)
Dragon aaDragon R AaR Ар Служник
Dragon aaDragon V AaV Ав Приєднатися
Dragon aaDragon Z AaZ Аз Милосердя
Dragon ahDragon MDragon IDragon K AhMIK Амік Служіння
Dragon ahDragon MDragon UDragon L AhMUL Амул Чоловік (у шлюбі)
Dragon ahDragon RDragon aaDragon N AhRaaN Аран Рана
Dragon ahDragon SDragon T AhST Аст В, біля. (At - англ.)
Dragon ah Ah А Мисливець
Dragon ahDragon KDragon RDragon IDragon N AhKRIN Акрін Сміливість
Dragon ahDragon RDragon K AhRK Арк І
Dragon ahDragon ZDragon IDragon D AhZID Азід Гіркий

BРедагувати

Напис Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon BDragon ADragon IDragon N BAIN Байн Підлий
Dragon BDragon ADragon NDragon aaDragon R BANaaR Банар Скромний
Dragon BDragon ah Bah Ба Гнів
Dragon BDragon ahDragon LDragon ODragon K BahLOK Балок Голод
Dragon BDragon eiDragon N BeiN Беїн Брудний
Dragon BDragon eyDragon N BeyN Бейн Зневага
Dragon BDragon EDragon X BEX Бекс Відкрити
Dragon BDragon ODragon DDragon iiDragon S BODiiS Бодіс Позичати
Dragon BDragon ODragon RDragon MDragon ahDragon ii BORMAHii Бормахі Пам'ять
Dragon BDragon ODragon RDragon MDragon ah BORMah Борма Батько
Dragon BDragon ODragon VDragon UDragon L BOVUL Бовул Рятуватися втечею
Dragon BDragon ODragon ZDragon iiDragon K BOZiiK Бозік Зухвало/зухвалий
Dragon BDragon RDragon EDragon NDragon DDragon ODragon N BRENDON Брендон Привид/погане передчуття
Dragon BDragon RDragon IDragon T BRIT Бріт Гарний
Dragon BDragon RDragon ii BRii Брі Краса
Dragon BDragon RDragon iiDragon NDragon ah BRiiNah Бріна Сестра
Dragon BDragon RDragon iiDragon NDragon ahDragon MDragon aaDragon R BRiiNahMaaR Брінамар Сестринська громада
Dragon BDragon RDragon ODragon D BROD Брод Клан
Dragon BDragon RDragon ODragon M BROM Бром Північ
Dragon BDragon RDragon ODragon N BRON Брон Норд
Dragon BDragon RDragon UDragon N BRUN Брун Принести
Dragon BDragon RDragon UDragon NDragon iiDragon K BRUNiiK Брунік Лютий/жорстокий/безжалісний

DРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon DDragon aaDragon L DaaL Дал Повернутися
Dragon DDragon aaDragon NDragon IDragon K DaaNIK Данік Проклятий
Dragon DDragon aaDragon R DaaR Дар Це
Dragon DDragon ah Dah Да Штовхати
Dragon DDragon ahDragon MDragon aaDragon N DahMaaN Даман Пам'ятати
Dragon DDragon EDragon NDragon EDragon K DENEK Денек Ґрунт
Dragon DDragon eiDragon N DeiN Дайн Зберігати
Dragon DDragon eiDragon NDragon MDragon aaDragon R DeiNMaaR Дайнмар Хранитель
Dragon DDragon EDragon Z DEZ Дез Доля
Dragon DDragon I DI Ді Моє
Dragon DDragon IDragon LDragon ODragon N DILON Ділон Мрець
Dragon DDragon IDragon NDragon ODragon K DINOK Дінок Смерть
Dragon DDragon Ir Dir Дір Померти
Dragon DDragon iiDragon N DiiN Дін Заморозити
Dragon DDragon iiDragon V DiiV Дів Змій
Dragon DDragon IDragon VDragon ODragon N DIVON Дівон Проковтнути
Dragon DDragon O DO До Із, від, (англійський артикль Of в значенні приналежності)
Dragon DDragon ODragon K DOK Док Мисливська собака
Dragon DDragon ODragon VDragon ah DOVah Дова Дракон
Dragon DDragon ODragon VDragon ahDragon GDragon ODragon LDragon Z DOVahGOLZ Доваголз Драконячий камінь
Dragon DDragon ODragon VDragon ahDragon KDragon iiDragon N DOVahKiiN Довакін Драконорождений
Dragon DDragon RDragon aaDragon L DRaaL Драл Молитися
Dragon DDragon RDragon EDragon H DREH Дрех Робити (в т.ч. do, does)
Dragon DDragon RDragon EDragon M DREM Дрем Мир (в значнні «спочинок»)
Dragon DDragon RDragon EDragon MDragon ODragon ODragon LDragon ODragon ODragon K DREM YOL LOK Дрем йол лок Привітання (дослівно: мир, вогонь, небо)
Dragon DDragon RDragon ey DRey Дрей Зробив(ла) (англ. Did)
Dragon DDragon RDragon ODragon G DROG Дрог Лорд
Dragon DDragon RDragon UDragon N DRUN Друн Принести
Dragon DDragon U DU Ду Пожирати
Dragon DDragon UDragon KDragon aaDragon N DUKaaN Дукан Безчестя
Dragon DDragon UDragon N DUN Дун Привабливість
Dragon DDragon Ur Dur Дур Прокляття
Dragon DDragon uuDragon L Du'uL Дул Корона
Dragon DDragon WDragon iiDragon N DWiiN Двін Стальний
Dragon DDragon WDragon iiDragon ODragon K DWiiROK Двірок Різати

EРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon EDragon K EK Ек Її
Dragon EDragon NDragon OoDragon K ENooK Енук Кожен
Dragon EDragon NDragon SDragon ODragon SDragon IDragon N ENSOSIN Енсосін Зачаровувати
Dragon EDragon GDragon VDragon Ir EGVir Евгір Сезон/пора року
Dragon EDragon VDragon EDragon NDragon aaDragon R EVENaaR Евенар Гасити

FРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon FDragon aaDragon D FaaD Фад Тепло
Dragon FDragon aaDragon L FaaL Фаль The
Dragon FDragon aaDragon S FaaS Фас Страх
Dragon FDragon aaDragon SDragon NDragon U FaaSNU Фасну Безстрашний
Dragon FDragon ah Fah Фа За (наприклад, віддати життя за когось)
Dragon FDragon ahDragon DDragon ODragon N FahDON Фадон Друг
Dragon FDragon ahDragon LDragon iiDragon L FahLiiL Фаліл Ельф
Dragon FDragon eiDragon M FeiM Файм Зникнення
Dragon FDragon eiDragon N FeiN Файн Тінь
Dragon FDragon EDragon L FeL Фель Дикий
Dragon FDragon EDragon N FEN Фен Буде
Dragon FDragon EDragon NDragon T FENT Фент Повинен
Dragon FDragon eyDragon KDragon RDragon O FeyKRO Фейкро Ліс
Dragon FDragon eyDragon N FeyN Фейн Загибель, прокляття
Dragon FDragon iiDragon K FiiK Фік Дзеркало
Dragon FDragon IDragon LDragon ODragon K FILOK Філок Мить
Dragon FDragon IDragon N FIN Фін The
Dragon FDragon O FO Фо Мороз
Dragon FDragon ODragon D FOD Фод Коли
Dragon FDragon ODragon DDragon iiDragon Z FODiiZ Фодіз Сивина
Dragon FDragon ODragon LDragon aaDragon S FOLaaS Фолас Невірний
Dragon FDragon ODragon LDragon OoDragon K FOLooK Фолук Лігвище
Dragon FDragon ODragon NDragon aaDragon R FONaaR Фонар Атака
Dragon FDragon RDragon IDragon N FRIN Фрін Гарячий
Dragon FDragon RDragon IDragon NDragon I FRINI Фріні Завзяття, запал
Dragon FDragon RDragon ODragon D FROD Фрод Поле битви
Dragon FDragon RDragon ODragon N FRON Фрон Рідний
Dragon FDragon RDragon UDragon L FRUL Фруль Недовговічний, тимчасовий
Dragon FDragon UDragon L FUL Фул Тож, так (so)
Dragon FDragon UDragon N FUN Фун Сказано
Dragon FDragon UDragon NDragon DDragon eiDragon N FUNDeiN Фундайн Розгорнута (війна)
Dragon FDragon UDragon NDragon T FUNT Фунт Програти
Dragon FDragon UDragon S FUS Фус Сила

GРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon GDragon aaDragon F GaaF Гаф Привид
Dragon GDragon aaDragon N GaaN Ган Витривалість
Dragon GDragon aaDragon R GaaR Гар Відпускати
Dragon GDragon ahDragon RDragon ODragon T GahROT Гарот Викрасти
Dragon GDragon EDragon H GEH Гех Так (вираз згоди)
Dragon GDragon eiDragon N GeiN Гайн Один
Dragon GDragon eiDragon NDragon MDragon aaDragon R GeiNMaaR Гайнмар Себе (Oneself)
Dragon GDragon ODragon GDragon IDragon L GOGIL Гогіл Гоблін
Dragon GDragon ODragon L GOL Гол Земля
Dragon GDragon ODragon LDragon Z GOLZ Голз Камінь
Dragon GDragon ODragon LDragon VDragon ey GOLVey Голвей Прибрати
Dragon GDragon RDragon aaDragon N GRaaN Гран Розгром
Dragon GDragon RDragon ah GRah Гра Битва
Dragon GDragon RDragon ahDragon MDragon IDragon NDragon DDragon ODragon L GRahMINDOL Граміндол Хитрість
Dragon GDragon RDragon ahDragon ZDragon eyDragon MDragon ahDragon ZDragon IDragon N GRah-ZeyMahZIN Гра-зеймазін Союзник (Битва-Брат-Честь)
Dragon GDragon RDragon ADragon VDragon uuDragon N GRAVuuN Гравун Осінь
Dragon GDragon RDragon IDragon K GRIK Грік Такий (Such)
Dragon GDragon RDragon IDragon NDragon D GRIND Грінд Зустріти
Dragon GDragon RDragon ODragon HDragon iiDragon K GROHiiK Грохік Вовк
Dragon GDragon RDragon ODragon N GRON Грон В'язати
Dragon GDragon UDragon T GUT Гут Далеко

HРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon HDragon aa Haa Ха Розум
Dragon HDragon aaDragon L HaaL Хал Рука
Dragon HDragon aaDragon LDragon VDragon UDragon T HaaLVUT Халвут Торкатися, дотик
Dragon HDragon aaDragon S HaaS Хас Здоров'я
Dragon HDragon ahDragon DDragon RDragon IDragon M HahDRIM Хадрім Розум/свідомість
Dragon HDragon ahDragon KDragon UDragon N HahKUN Хакун Сокира
Dragon HDragon ahDragon NDragon U HahNU Хану Сон, мріяти
Dragon HDragon eiDragon M HeiM Хайм Кузня
Dragon HDragon EDragon T HET Хет Тут
Dragon HDragon EDragon VDragon NDragon O HEVNO Хевно Жорстокий
Dragon HDragon eyDragon V HeyV Хейв Доблість
Dragon HDragon IDragon M HIM (HIU) Хім (Хіу) Твій
Dragon HDragon IDragon N HIN Хін Твій
Dragon HDragon IDragon NDragon D HIND Хінд Надія, бажання
Dragon HDragon ODragon N HON Хон Чути
Dragon HDragon ODragon KDragon ODragon RDragon ODragon N HOKORON Хокорон Ворог
Dragon HDragon ODragon RDragon VDragon UDragon T HORVUT Хорвут Приманка
Dragon HDragon ODragon RDragon VDragon UDragon TDragon ah HORVUTah Хорвута Спійманий
Dragon HDragon ODragon VDragon KDragon ah HOVKah Ховка Ферма, садиба
Dragon HDragon UDragon N HUN Хун Герой
Dragon HDragon UDragon ZDragon RDragon ah HUZRah Хузра Слухати

IРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon iiDragon Z iiZ Із Крига
Dragon IDragon N IN Ін Хазяїн, майстер

JРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon JDragon EDragon R JER Джер Схід
Dragon JDragon OoDragon R JooR Йор Смертний
Dragon JDragon OoDragon RDragon E JooRE Йорре Смертні
Dragon JDragon ODragon T JOT Джот Впасти (в сенсі бути переможеним, програти)
Dragon JDragon UDragon L JUL Джул Чоловік
Dragon JDragon UDragon N JUN Джун Король
Dragon JDragon UDragon NDragon NDragon EDragon SDragon EDragon JDragon EDragon R JUNNESEJER Джуннеседжер Король Сходу

KРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon KDragon aaDragon L KaaL Каль Чемпіон
Dragon KDragon aaDragon N KaaN Кан Кін
Dragon KDragon aaDragon Z KaaZ Каз Кіт, каджит
Dragon KDragon ah Kah Ка Гордість
Dragon KDragon EDragon L KEL Кель Сувій
Dragon KDragon EDragon NDragon DDragon ODragon V KENDOV Кендов Воїн
Dragon KDragon EDragon SDragon T KEST Кест Шторм
Dragon KDragon eiDragon ZDragon aaDragon L KeiZaaL Кайзаль Скайрім
Dragon KDragon ey Key Кей Кінь
Dragon KDragon eiDragon N KeiN Кайн Війна
Dragon KDragon eyDragon N KeyN Кейн Кувадло
Dragon KDragon IDragon NDragon BDragon ODragon K KINBOK Кінбок Лідер/командир/голова
Dragon KDragon iiDragon N KiiN Кін Народжувати
Dragon KDragon ii KiiR Кір Діти
Dragon KDragon IDragon NDragon ZDragon ODragon N KINZON Кінзон Гострий
Dragon KDragon LDragon O KLO Кло Пісок
Dragon KDragon LDragon ODragon V KLOV Клов Голова
Dragon KDragon O KO Ко В/У
Dragon KDragon ODragon D KOD Код Володіти
Dragon KDragon ODragon DDragon aaDragon V KODaaV Кодав Ведмідь
Dragon KDragon ODragon GDragon aaDragon N KOGaaN Коган Благословіння
Dragon KDragon ODragon L KOL Коль Скеля
Dragon KDragon ODragon MDragon eyDragon T KOMeyT Комейт Випуск, видання
Dragon KDragon ODragon NDragon ahDragon RDragon IDragon K KONahRIK Конарік Полководець
Dragon KDragon ODragon PDragon RDragon aaDragon N KOPRaaN Копран Тіло
Dragon KDragon ODragon S KOS Кос Бути (be, are)
Dragon KDragon ODragon TDragon IDragon N KOTIN Котін Всередину
Dragon KDragon OoDragon R KooR Куур Літо
Dragon KDragon RDragon ah KRah Крах Холод
Dragon KDragon RDragon ADragon SDragon ADragon R KRASAR Красар Хвороба
Dragon KDragon RDragon EDragon H KREH Крех Гнути
Dragon KDragon RDragon eiDragon N KReiN Крайн Сонце
Dragon KDragon RDragon EDragon N KREN Крен Ламати
Dragon KDragon RDragon EDragon NDragon T KRENT Крент Зламаний
Dragon KDragon RDragon IDragon F KRIF Кріф Бій, бійка
Dragon KDragon RDragon ii KRii Крі Вбити
Dragon KDragon RDragon iiDragon D KRiiD Крід Вбивця
Dragon KDragon RDragon IDragon L KRIL Кріл Сміливий
Dragon KDragon RDragon IDragon LDragon ODragon T KRILOT Крілот Доблесний
Dragon KDragon RDragon IDragon N KRIN Крін Сміливий
Dragon KDragon RDragon O KRO Кро Чарівник, маг
Dragon KDragon RDragon ODragon N KRON Крон Підкорювати, завойовувати
Dragon KDragon RDragon ODragon NDragon GDragon RDragon ah KRONGRah Кронгра Перемога
Dragon KDragon RDragon ODragon NDragon iiDragon D KRONiiD Кронід Підкорювач, завойовник
Dragon KDragon RDragon ODragon SDragon IDragon S KROSIS Кросіс Страждання, сум (частіше вживається в значенні вибачення)
Dragon KDragon RDragon UDragon ZDragon iiDragon K KRUZiiK Крузік Стародавній
Dragon KDragon UDragon L KUL Куль Син
Dragon KDragon UDragon LDragon aaDragon N KULaaN Кулан Принц
Dragon KDragon UDragon LDragon aaDragon S KULaaS Кулас Принцеса

LРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon LDragon aaDragon N LaaN Лан Повільно
Dragon LDragon aaDragon S LaaS Лас Життя
Dragon LDragon aaDragon T LaaT Лат Останній
Dragon LDragon ah Lah Ла Магія
Dragon LDragon ahDragon NDragon ey LahNey Ланей Жити
Dragon LDragon ahDragon VDragon RDragon aaDragon N LahVRaaN Лавран Збір
Dragon LDragon ahDragon VDragon U LahVU Лаву Армія
Dragon LDragon EDragon H LEH Лех Щоб
Dragon LDragon eiDragon N LeiN Леїн Світ
Dragon LDragon iiDragon V LiiV Лів В'янути, сохнути
Dragon LDragon iiDragon VDragon RDragon ah LiiVRah Лівра Зменшуватися
Dragon LDragon IDragon NDragon GDragon RDragon ah LINGRah Лінґра Довгий, давно
Dragon LDragon O LO Ло Обманювати
Dragon LDragon ODragon ADragon N LOAN Лоан Запитання
Dragon LDragon ODragon K LOK Лок Небо
Dragon LDragon ODragon T LOT Лот Великий
Dragon LDragon ODragon S LOS Лос Є (в значенні існувати)
Dragon LDragon OoDragon SDragon T LooST Луст Врятувати
Dragon LDragon ODragon SDragon T LOST Лост Мати, володіти (have)
Dragon LDragon ODragon VDragon aaDragon S LOVaaS Ловас Музика, пісня
Dragon LDragon UDragon FDragon T LUFT Луфт Лице
Dragon LDragon UDragon N LUN Лун Ліч
Dragon LDragon UDragon V LUV Лув Сльоза, сльози

MРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon MDragon aaDragon R MaaR Мар Терор
Dragon MDragon ah Mah Ма Впасти
Dragon MDragon ahDragon FDragon ADragon EDragon RDragon aaDragon K MahFAERaaK Мафаерак Вічно
Dragon MDragon ADragon L MAL Мал Маленький
Dragon MDragon EDragon D MED Мед Схожий, ідентичний
Dragon MDragon ey Mey Мей Дурень
Dragon MDragon eyDragon Z MeyZ Мейз Приходити (come)
Dragon MDragon iiDragon N MiiN Мін Око, очі
Dragon MDragon IDragon NDragon DDragon ODragon K MINDOK Міндок Знати, відомий
Dragon MDragon Ir MIR Мір Вірність
Dragon MDragon IrDragon aaDragon D MIRaaD Мірад Портал
Dragon MDragon ODragon NDragon ah MONah Мона Мати
Dragon MDragon ODragon NDragon ahDragon VDragon EDragon N MONahVEN Монавен Горлянка Світу (дослівно — Мати-Вітер)
Dragon MDragon ODragon RDragon O MORO Моро Слава
Dragon MDragon ODragon RDragon ODragon KDragon ei MOROKei Морокей Славетний
Dragon MDragon ODragon TDragon aaDragon D MOTaaD Мотад Здригання
Dragon MDragon ODragon TDragon MDragon ah MOTMah Мотма Ковзати
Dragon MDragon ODragon TDragon MDragon ahDragon UDragon S MOTMahUS Мотмаус Слизький, невловимий
Dragon MDragon ODragon RDragon ah MORah Мора Фокус
Dragon MDragon U MU Му Ми
Dragon MDragon UDragon L MUL Мул Сильний
Dragon MDragon UDragon LDragon aaDragon G MULaaG Мулаг Міць, могутність
Dragon MDragon UDragon N MUN Мун Людина
Dragon MDragon UDragon NDragon ADragon X MUNAX Мунакс Жорстокий
Dragon MDragon UDragon Z MUZ Муз Чоловік

NРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon NDragon aa Naa На Лють
Dragon NDragon aaDragon K NaaK Нак Їсти
Dragon NDragon aaDragon KDragon O NaaKO Нако З'їдений
Dragon NDragon aaDragon L NaaL Нал B, при, до, відповідно до, поруч, біля, поряд з і т.д.
Dragon NDragon aaDragon N NaaN Нан Всі значення "Any".
Dragon NDragon ADragon U NAU Нау На
Dragon NDragon ah Nah На Лють
Dragon NDragon ahDragon GDragon ahDragon DDragon IDragon NDragon ODragon K NahGahDINOK Наґадінок Некромант
Dragon NDragon ahDragon KDragon IDragon P NahKIP Накіп Годувати
Dragon NDragon ahDragon KDragon RDragon IDragon N NahKRIN Накрін Помста
Dragon NDragon ahDragon L NahL Наль Той, що живе
Dragon NDragon ahDragon LDragon aaDragon S NahLaaS Налас Живий
Dragon NDragon ahDragon LDragon aaDragon S NahLOT Налот Приглушений
Dragon NDragon ADragon X NAX Накс Жорстокість
Dragon NDragon EDragon H NEH Нех Ніколи
Dragon NDragon ey Ney Ней Обидва
Dragon NDragon eyDragon L NeyL Нейль Мій
Dragon NDragon ii Nii Ні Це
Dragon NDragon iiDragon D NiiD Нід Ні
Dragon NDragon IDragon MDragon aaDragon R NIMaaR Німар Само
Dragon NDragon IDragon N NIN Нін Жало
Dragon NDragon Ir Nir Нір Полювання
Dragon NDragon IDragon S NIS Ніс Не могти
Dragon NDragon IDragon VDragon ahDragon RDragon iiDragon N NIVahRiiN Ніварін Боязко
Dragon NDragon ODragon K NOK Нок Лежати
Dragon NDragon ODragon L NOL Ноль Всі значення "From"
Dragon NDragon ODragon S NOS Нос Удар
Dragon NDragon ODragon NDragon VDragon UDragon L NONVUL Нонвул Відомий
Dragon NDragon ODragon RDragon ODragon K NOROK Нóрок Запеклий, дуже жорстокий
Dragon NDragon U NU Ну Зараз, тепер
Dragon NDragon UDragon S NUS Нус Статуя, пам'ятник
Dragon NDragon UDragon SDragon T NUST Нуст Вони
Dragon NDragon UDragon Z NUZ Нуз Але

OРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon ODragon BDragon LDragon aaDragon N OBLaaN Облан Кінець
Dragon ODragon D OD Од Сніг
Dragon ODragon FDragon ADragon N OFAN Офан Дати/віддати
Dragon ODragon GDragon iiDragon M OGiiM Оґім Орк
Dragon ODragon K OK Ок Його
Dragon ODragon KDragon aaDragon Z OKaaZ Оказ Море
Dragon ODragon L OL Оль Як (As)
Dragon ODragon M OM Ом Волосся
Dragon ODragon NDragon IDragon K ONIK Онік Мудрий
Dragon ODragon NDragon IDragon KDragon aaDragon N ONIKaaN Онікан Мудрість
Dragon ODragon NDragon T ONT Онт Колись, якось
Dragon ODragon RDragon IDragon N ORIN Орін Навіть
Dragon ODragon SDragon ODragon S OSOS Осос Деякий(і)
Dragon ODragon V OV Ов Довіра

PРедагувати

Написання Драконяча мова Транскрипція Українська мова
Dragon PDragon aaDragon K PaaK Пак Сором
Dragon PDragon aaDragon L PaaL Паль Вороги
Dragon PDragon aaDragon R PaaR Пар Амбіція
Dragon PDragon aa